VERKOOPVOORWAARDEN

Doel en gebruiksvoorwaarden
Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die online wordt geplaatst op de website www.leloupfleuriste.be. Bij elke bestelling dienen de algemene voorwaarden gelezen en bekend te zijn.

Het doel van de dienst is het maken en bezorgen van bloemenboeketten en planten aan huis of op openbare plaatsen zoals ziekenhuizen of begraafplaatsen (niet-limitatieve lijst). De boeketten worden exclusief geproduceerd door de firma "Fleuriste Leloup" zonder tussenkomst.

Levering is optioneel en verschuldigd, afhankelijk van het geografische gebied rond Genval (België). De verkoop van bloemenproducten kan gepaard gaan met de verkoop van accessoireproducten, zoals gepersonaliseerde kaarten of "containers" van het type waterbel of vaas (niet-limitatieve lijst en kan variëren).

In geval van tijdelijke onbeschikbaarheid van het bestelde product, verbindt de verkoper zich ertoe de klant hiervan op de hoogte te brengen.

Prijs
De prijzen van de genoemde producten zijn inclusief BTW tegen het BTW-tarief dat van kracht was op het moment van de bestelling. De aangegeven prijzen zijn in euro's.

De prijzen op de site zijn de prijzen van de dag. Ze kunnen in de loop van het jaar voor hetzelfde product variëren.

De volledige service moet online worden betaald bij het bestellen.

Leveringen
U heeft de mogelijkheid om uw bestelling gratis af te halen in de winkel of te kiezen voor levering aan huis (of op een openbare plaats zoals begraafplaatsen, crematoria, ziekenhuizen, kraamkliniek ...).

Het is aan jou om bij het bestellen de gewenste leverdatum op te geven.

Elke bestelling die voor 14.00 uur is geplaatst, kan dezelfde dag nog door ons worden bezorgd (zie hoofdstuk over levering).

De bezorgprijs varieert tussen 2 euro en 5 euro, afhankelijk van de stad van bestemming. Afhankelijk van de bestemming wordt een minimum bestelbedrag gevraagd (zie rubriek levering).

De sponsor is verplicht om een ​​volledig adres van de ontvanger en een telefoonnummer op te geven bij het bestellen, zodat "Fleuriste Leloup" de levering onder goede voorwaarden kan uitvoeren. In het geval van een fout in de formulering van de contactgegevens van de ontvanger, kan Fleuriste Leloup niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onmogelijkheid om de bestelling te leveren.

Als de ontvanger afwezig is, laat "Fleuriste Leloup" een visitekaartje achter in de brievenbus. Dit leveringsbericht biedt de afwezige ontvanger de mogelijkheid om contact op te nemen met de winkel om een ​​tweede gratis levering te organiseren of om de bestelling rechtstreeks in de winkel op te nemen.

Betaling
De volledige betaling voor de dienst wordt gedaan bij het bestellen. Deze betaling wordt online gedaan via de door "Fleuriste Leloup" gekozen providers.

De aangeboden betalingsmethoden zijn "Bancontact", "Visa" en "Mastercard" via de dienst "Vivawallet". de site www.leloupfleuriste.be accepteert ook betalingen via "PayPal".

Betaling vindt plaats aan het einde van het bestelproces na een volledig overzicht van de bestelling.

Bloemengarantie
Wij garanderen vijf dagen versheid voor onze bloemen. Als bloemen binnen vijf dagen na levering beschadigd, verwelkt of vervaagd aankomen, vervangen we ze graag op onze kosten. Om bij een verbleekte bloem van deze ruil te profiteren, moet u een foto van de bloem maken en deze per e-mail naar ons opsturen.

Klachten - Annulering - Restitutie
In verband met de versheid van onze producten verdient het de voorkeur om ons zo snel mogelijk een klacht in te dienen.

Restituties, kredieten en commerciële gebaren worden overgelaten aan de discretie van het management (behalve in het kader van de garantie op de hierboven beschreven bloemen).

Annulering
De klant kan zijn bestelling tot 24 uur voor levering annuleren. Indien op het moment dat de klant de annulering aanvraagt, de realisatie van het bloemenproduct dat in de bestelling voorkomt reeds aan de gang is of indien er reeds kosten voor de realisatie zijn gemaakt, kan Fleuriste Leloup zich het recht toekomen de door de klant betaalde prijs als vergoeding voor gemaakte kosten en reeds verrichte werkzaamheden.

Een reeds geleverde bestelling kan niet worden geannuleerd.

Wijziging
Voor elke wijziging van een bestelling (wijziging van product, plaats of datum van levering), kunnen extra kosten gevraagd worden in het geval dat deze wijzigingen extra kosten of extra werktijd met zich meebrengen.

Bescherming van het privéleven
Persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens het bestelproces of het aanmaken van een online account, worden alleen gebruikt voor het verwerken van bestellingen. We verbinden ons ertoe deze gegevens niet aan derden te verstrekken en vertrouwelijk te houden.

De informatie die tijdens de eerste bestelling of het aanmaken van uw account wordt verstrekt, wordt alleen bewaard om u later te identificeren en uw volgende bestellingen sneller te verwerken.

Als we uw gegevens gebruiken voor een doel waarvoor volgens de wettelijke bepalingen uw toestemming vereist is, zullen we u uitdrukkelijk om uw toestemming vragen. Uiteraard kunt u een gegeven machtiging te allen tijde intrekken en / of bezwaar maken tegen elk ander gebruik. Volgens de wet zijn wij bevoegd om de gegevens te gebruiken voor reclamedoeleinden, voor marktonderzoek en om onze dienstverlening te verbeteren en voor gebruikersprofielen onder een pseudoniem. Maar dit alleen als u geen gebruik heeft gemaakt van uw recht om tegen dit gebruik van uw gegevens te protesteren.

U heeft te allen tijde het recht om de over u opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen.

Door de website te gebruiken, aanvaardt de Klant de verwerking van informatie en informatie en verklaart hij dat alle verstrekte informatie en informatie correct, nauwkeurig en waar is.

Cookies
Voor sommige van onze diensten worden we ertoe gebracht cookies te gebruiken. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die uw internetbrowser op uw computer opslaat. Cookies kunnen informatie over uw bezoeken aan onze site opslaan. De meeste browsers zijn standaard geconfigureerd om cookies te kunnen accepteren. U kunt uw browser echter zo configureren dat cookies worden geweigerd of vooraf om bevestiging wordt gevraagd. Het weigeren van cookies kan er echter toe leiden dat sommige van onze functies niet werken.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze algemene voorwaarden, evenals elke bestelling voor de aankoop van een product die via de website wordt gesloten, worden geïnterpreteerd en beheerst door de Belgische wetgeving en Europese bepalingen.

Elk geschil waartoe de Algemene Voorwaarden aanleiding kunnen geven, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige hoven en rechtbanken van Brussel.